e-planedo

vidpunktoj el la esperantistaro

la 22-an de Novembro 2015

Ĝirafo: Dezső Keresztury pri Sándor Szathmári

22 Novembro 2015, 22:37

Dezső Keresztury (1904-1996) estis hungara verkisto.


Rimarku rilaton de Keresztury al Szathmári, ekz.: 

Sándor Szathmári kaj Lia Ĉefverko ‘Vojaĝo al Kazohinio’” de Maria Bereczki (1977), p. 105-6.

Bereczki citas el postparolo de Keresztury en la hungarlingva eldono Maŝinmondo kaj aliaj fantaziaj rakontoj. (Rim. ankaŭ mian afiŝon Sándor Szathmári plu (3).)

Eseo de Keresztury estis aldonita al la unua anglalingva eldono de Kazohinio de Corvina en 1975:

Postscriptby Dezsõ Keresztury (p. 367-373)

Ĝirafo: Dezsõ Kosztolányi en Esperanto

22 Novembro 2015, 22:16

Dezsõ Kosztolányi (1885-1936) estis grava hungara verkisto. (Rigardu ankaŭ la retpaĝon de RÁTKAI Árpád: ESPERANTALIOJ EN HUNGARIO kaj en kelkaj translimaj urboj.)

Oni jam tradukis lin en Esperanton en la Hungara Antologio de 1933:
Poezio (140-8):

El la »Lamentoj de kompatinda knabeto«
Kvieta pura poemo
Kio postrestis
Bato

Prozo:

Esti jam denove bonfaras (347)
... kaj en la Hungara Antologio de 1983 (198-212):
Kiel iu, falinta sur la rel' (Kálmán Kalocsay)
Nun mi revadas pri koloraj inkoj (Márton Fejes)
Karn' mi estas (Márton Fejes)
Mi ne povis kanti al vi... (Márton Fejes)
Rozkolora lampo (Kálmán Kalocsay)
Post via jar' kvardeka (Kálmán Kalocsay)
Aŭrora ebrio (Márton Fejes)
Aurelius (T. Kiss)
Bano (T. Vaskó)
Trovebla interrete estas:

Vojaĝbildo: Stokholmode Dezsö KOSZTOLÁNYI, elhungarigis Ferenc SZILÁGYI, Norda Prismo, 57/5, p. 280.

Mi aparte ŝatas la subtilan punkton de la finaj versoj, kiuj cetere rememorigas min pri temo de aliaj hungaraj verkistoj (lingvo, socia fremdeco, izolo):
Silentas ĉiuj kaj ankaŭ mi silentas,
sed ĉi silentoj ne kuntuŝiĝos pare,
ĉar estas jene: silentas ili svede
kaj mi hungare.
Antaŭafiŝe troveblas poemo "Mi estas ĉiel" (trad. Ferenc Szilágyi).

Atentu ankaŭ la trakton de Kosztolányi en:

Rátkai, Árpád. "La beletra rondo de la revuo Nyugat kaj la Internacia Lingvo," Beletra Almanako, n-ro 8, junio 2010, p. 63-95.

Kosztolányi estis esperantisto kaj apoganto de la lingvo dum jardekoj. Rátkai kontraŭdiras la supozon de skeptikismo fare de Kosztolányi pri Esperanto kiel literatura lingvo cititan en la jena verko:

On the Death and Life of Languages de Claude Hagège

Oni trovas la saman deklaron kontraŭ artefaritaj lingvoj en:

Languages of Exile and Community in Dezső Kosztolányi's Esti Kornél Cycles by Adriana Varga

Ĉiuokaze, oni trovas en la verkaro de Kosztolányi oftan priokupadon flanke de hungaraj verkistoj pri la karaktero de la lingvo, komunikeblo kaj tradukeblo de signifoj.

Ĝirafo: Dezső Kosztolányi: "Mi estas ĉiel"

22 Novembro 2015, 22:04


     Mi estas ĉiel

     Dezsö Kosztolányi

Mi estas ĉiel enregistradita,
min priregistris ĉiaspeca list’,
en ŝim-odora, griza oficejo
pri mi okupas sin la oficist’.

Ho dentknarigo, ho malhumiligo!
Mi vivas sen libero en karcer’,
ne estas mia eĉ la man’, eĉ kapo,
piedo; ĉio estas nur afer’.

Prefere vivus mi en la dezerto
aŭ putrus sub la ter’, sub morta pist’,
ĉar estas ĉiel mi registradita
kaj min prinotis ĉiaspeca list’.El la hungara: Ferenc Szilágyi

Ĝirafo: Robert Zend on Frigyes Karinthy / pri Karinthy

22 Novembro 2015, 16:49

"Among the many Hungarian writers of that age, quite a few kept their integrity. There was one, especially, who wasn't willing to accept any label, either for himself or for others. His name was Frigyes Karinthy. He didn't identify with any group; he belonged nowhere, but this non-belonging meant for him an extremely strong belonging to Man, to Mankind, to Humanity. As a humorist, he was tremendously popular, but as a philosopher, he hardly had any followers then. Today, most Hungarians are enthusiastic about his profound ideas. He was (and remains) my spiritual father, the Master who first inspired me to feel, to think, to express myself, to be considerate, to have high ideals, to understand others as if they were me: in other words, to write. At least that's what it means for me to be a writer. (Of course, it means many other things too, but this is the foundation on which all those other things are built.)"

    -- Robert Zend (Hungarian-Canadian writer, 1929 - 1985), from the Preface: a Statement delivered Saturday, October 3, 1981, at the Panel Discussion on Exile, a Program of the International Writers' Congress, "The Writer and Human Rights," in aid of Amnesty International; in Beyond Labels (Toronto: Hounslow Press, 1982), pp. 1-10.

See also: Camille Martin, Robert Zend - Part 5. Hungarian Literary Roots: The Budapest Joke and Other Influences. Rogue Embryo: a blog about poetry, collage, photography, whatnot. February 9, 2014.

"Inter la multaj hungaraj verkistoj de tiu epoko, pluraj konservis sian honestecon. Estis unu, aparte, kiu ne akceptus ajnan etikedon, por si mem aŭ por aliaj. Lia nomo estis Frigyes Karinthy. Li ne identigis sin kun ajna grupo; li apartenis nenie, sed ĉi tiu ne-aparteno signifis por li fortegan apartenon al la Homo, al la Homaro, al Homeco. Kiel humuristo li estis ege populara, sed kiel filozofo li apenaŭ gajnis adeptojn. Aktuale la plejmulto da hungaroj estas entuziasma pri liaj profundaj ideoj. Li estis (kaj restas) mia spirita patro, la Majstro kiu estis la unua kiu inspiris min senti, pensi, esprimi min, esti konsiderema, teni altajn idealojn, kompreni aliajn kvazaŭ ili estus mi: alivorte, verki. Almenaŭ jen tio kio signifas por mi esti verkisto. (Kompreneble, tiu fako signifas plurajn aliajn aferojn, sed jen la bazo sur kio ĉio cetera estas konstruata.)"

    -- Robert Zend (hungara-kanada verkisto), elangligis Ralph Dumain

la 20-an de Novembro 2015

Ĝirafo: Balázs Wacha: Szathmári, Satmari-aĵo

20 Novembro 2015, 1:59

Balázs Wacha:

Szathmári, Satmari-aĵo

Reĝimojn oni povas ŝanĝadi kaj reformadi.
Homa, homara finaturoj restas kaj restos.
Nek Ŝandoron, nek Aleksandron povos iu ajn regajigi.
Mi rezignis kaj restas rezigninta.
Vi aliaj prezentadu kaj analizadu min, se vi volegas.

Mi dankus vin, vivunte.
Aŭ mi maldankus vin.
Vivante kiujn mi dankadis?.
Homa finaturo restas.
Sed luktu hom', se vi
firme fidas. Genaivuloj!

la 19-an de Novembro 2015

Ĝirafo: Robert Zend on identity / pri identeco

19 Novembro 2015, 16:24

In a country
where everyone
is searching for
identity,
I am
an alien
for I'm already
identical.

            October 1, 1980

     -- Robert Zend (Hungarian-Canadian writer, 1929-1985), from Preface: Labels, in  Beyond Labels (Toronto: Hounslow Press, 1982), pp. 1-10.

En lando
kie ĉiu
serĉas
identecon,
estas mi
fremdulo
ĉar jam mi estas
identa.

            1 oktobro 1980

     -- Robert Zend (hungara-kanada verkisto), elangligis Ralph Dumain, el poemaro Preter Etikedoj

Slavik Ivanov: Kial oni lernas Esperanton

19 Novembro 2015, 0:40

En Fejsbuka diskuto turka konato Emre demandas: „Kial oni lernu lingvon, kiu havas apenaŭ 2 milionojn da parolantoj?“ Li mem jam lernis la lingvon, sed verŝajne volas scii, kiaj estas la trafaj respondoj al tiu ofta demando.

Kelkaj eklernas pro la amikoj kaj konatoj, kiuj jam parolas la lingvon kaj ĝuas la etoson. Mi havis interesan sperton pri grupo de amikoj, kiuj partoprenis E-eventon eksterlande pro konateco kun iu el la organizintoj kaj poste dungis min por ke mi instruu al ili Esperanton tiel ke ili povu plene ĝui la sekvan eventon.

Kelkaj eklernas pro ideologiaj kialoj, ĉar la ideo de neŭtrala lingva ŝajnas al ili justa kaj subteninda (sendube per eklerno ni subtenas la aferon de Esperanto plej firme).

Mi memoras, kiam dek jarojn antaŭe ni faris iom grandan balotadon inter la rusiaj esperantistoj, krom la evidentaj grupoj estis sufiĉe granda grupo de homoj, kiuj eklernis Esperanton pro interesa psikologia kialo: fiaskinte pri la aliaj lingvoj, ili elektis Esperanton (onidire „la plej facilan“ lingvon) por ekparoli „almenaŭ“ ĝin. Pli-malpli al tiu grupo oni povas aldoni ankaŭ la homojn, kiuj aŭdis pri la propedeŭtika (~ lernofaciliga) efiko de Esperanto: do ili esperis ke post Esperanto ili pli facile lernos la aliajn, komerce „bezonatajn“ lingvojn.

Pluraj lingvemuloj lernas Esperanton, ĉar ili estas entute interesitaj pri lingvoj diversaj kaj certe scias ankaŭ pri Esperanto. Ĉar la lingvo estas samtempe facila kaj (en tiu rondo almenaŭ) fama, oni volonte aldonas ĝin al sia longa listo. Inter la freŝaj ekzemploj etas Benny Lewis el Irlando, kiu lernis Esperanton, partoprenis junularajn eventojn kaj plurfoje laŭdis Esperanton en sia poliglota blogo interalie pro ĝiaj lernofaciligaj trajtoj.

Ekizstas certe multaj bonaj kialoj lerni Esperanton.

la 18-an de Novembro 2015

Ĝirafo: Legante Baudelaire (de Ain Kaalep, trad. Hilda Dresen)

18 Novembro 2015, 2:32


    Legante Baudelaire
       de Ain KAALEP
 elestonigis Hilda DRESEN

Ĉu limojn havas poezia sfer'?
Prefere vi forĵetu ĉi esploron,
ĉar certe vanan farus vi laboron,
kelksfere plene regas la liber'.

Ni kion scias pri malver' kaj ver'?
Okazas, ke por kaŝi la doloron
poet' forĵeti devas sian koron:
malica, trista ŝajnas Baudelaire.

La brilajn versojn vi teruraj trovas,
instinkte for la libron de vi ŝovas,
ĝi ne konformas al la simpla sent' —

sed tamen ĝuas vi la majstran servon ...
Perceptas vi la disŝiritajn nervojn
kaj koron larman, plenan je turment'.

(Unue aperis en La nica literatura revuo 7/3 (n-ro 39) p. 106.)

Tre interesa, bone farita poemo, ĉu ne?

Notu ankaŭ:

Hando Runnel - Translations | Estonian Literature

... kiu listigas tradukon Estona soveta poezio tradukita de Hilda Dresen (Eesti Raamat, 1977) kun listo de poetoj.

Hilda Dresen - Vikipedio

Hilda Dresen (Originala Literaturo Esperanta - OLE)

la 12-an de Novembro 2015

Eriketo: Japana pluvo / Rain in Japan

12 Novembro 2015, 10:04


La tago de nia ekskurso al Kanazaŭa estis la sola okazo dum nia ferio kiam pluvis. Ne multe gravis - estis tre malseka, sed ne malvarma kaj post duonhoro la suno revenis. Sed jen kelkaj pluvaj fotoj:

Our day trip to Kanazawa was the only time when it rained during the whole holiday. Not cold though, and it cleared up after about half an hour.  A few rainy photos:Kanazaŭa sub pluvo

Kanazaŭa sub pluvo

Kanazaŭa sub pluvo

Kanazaŭa sub pluvo

la 10-an de Novembro 2015

Eriketo: Korvoj ĉe Kamakura / Kamakura Crows

10 Novembro 2015, 15:29


Scroll down for English

Antaŭ mia tagekskurso al Kamakura mi ne estis konstatinte ke tie ankaŭ troviĝas tre agrabla marbordo.

golfeto de Kamakura
Min tre amuzis la grandaj korvoj kiuj promenadis sur la plaĝo. Korvoj abundis en la urbo kaj en diversaj lokoj mi vidis paneojn kiuj avertis ke korvoj tre volonte ekflugus suben ŝteli manĝaĵon ktp.

korvo sur la plaĝo ĉe Kamakura
Mi kaptis la okazon iom marpromenadeti... Mi trovis la maron sufiĉe varma (veninte antaŭ kelkaj tagoj de malvarma Britio), kvankam la Filino de Pudingulo (ekde nun konata kiel FdP), kiu pli alkutimiĝis al al varma Japana aero, diris ke estis tre malvarma!


Although I knew that Kamakura was on the coast, I hadn't realised that it was a popular beach in a pretty bay until we'd finished exploring the Great Buddha and wandered down to the sea.  Obviously I took the opportunity to have a paddle - definitely a bit less freezing than the sea at Barry Island at this time of year!

Around the town there were lots of signs warning people to beware of crows sweeping down and stealing food etc, and they were also wandering around the beach looking for titbits!

crow at Kamakura


Eriketo: Per ŝinkanseno al Kanazaŭa / By Shinkansen to Kanazawa

10 Novembro 2015, 15:28Pli frue ĉi-jare, mi spektis televidan programon ĉe la japana kanalo NHK pri la nova fervojlinio por la  trajno ŝinkansen al la Hokuriku regiono.  Aspektis tre interesa, do dum nia ferio en Tokio ni faris tagekskurson al la urbo Kanazaŭa per tiu trajno.

Inspired by a programme earlier this year on NHK World TV, we took a day-trip on the new Hokoriku Shinkansen to the town of Kanazawa.

Ŝinkanseno ĉe la stacidomo Tokio

Ŝinkanseno ĉe la stacidomo Tokio

Ne estis mia unua vojaĝo per Ŝinkanseno. Dum pasintaj vizitoj al Japanio mi uzis tian trajnon por vojaĝi, sed ankoraŭ estas tre impona sperto. Kompare al trajnoj en Britio, ili estas tiom puraj, kvietaj, agrablaj kaj la vojaĝo estas tre glata. Ankaŭ estas multe pli da spaco por ĉiu vojaĝanto ol ĉe ni!

It wasn't my first journey by Shinkansen, but it was still a memorable experience - clean, quiet, pleasant and very smooth, with more leg room than you could ever imagine if you're used to British trains!

Kvankam estis iom pluva tago kaj ankaŭ, kompreneble, la trajno vojaĝas tre rapide, mi sukcesis fari kelkajn fotojn el la fenestro - jen la plej bona:

Although there was some rain and, of course, the train was going very fast, I managed a few photos from the window - this is the best:

El la trajna fenestro

Plezuro por mi kiam mi trajne vojaĝas en Japanio estas manĝi 'ekiben' [fervoja tagmanĝo]. Jen la mia - aŭtunsezona!

An essential part of any train journey in Japan is an ekiben lunch. Note the autumn leaves!

lunĉo en la trajno

Alveninte en Kanazaŭa mi miris vidi la komfortajn seĝojn en la atendejo!

It's not just the trains that are comfortable - padded waiting room seats! I'd be happy if there were any seats full-stop at my nearest mainline station.

atendejo ĉe la stacidomo Kanazaŭa

La arĥitekturo de la stacidomo estas tre interesa. Very interesting station-building architecture.

La stacidomo Kanazaŭa

La stacidomo Kanazaŭa

La enirejo estas konstruita laŭ la formo de Torija pordego. 

The entrance is constructed in the form of a traditional Torii gate.

La stacidomo Kanazaŭa

La stacidomo Kanazaŭa

La stacidomo Kanazaŭa

Fascina akvo horloĝo:

A fascinating water clock:


Pli pri Kanazaŭa baldaŭ...

More about Kanazawa soon...

la 4-an de Novembro 2015

Eriketo: Fenikopteroj, pandoj, surikatoj kaj pingvenoj

04 Novembro 2015, 14:08

Kiam mi estis infano, foje kun miaj gepatroj ni akompanis la Esperantistojn ĉe la apuda urbo Bristolo al la bestoĝardeno tie.  Min ĉiam fascinis la grandaj rozkoloraj fenikopteroj.  Mi ĉiam havis problemojn, tamen, diferencigi inter la vortoj 'fenikoptero' kaj 'helikoptero', kiuj sonis al mi tre similaj.  Estas strange kiel tiu malfacilaĵo fiksiĝis en mia cerbo kaj eĉ nun (post multaj jaroj) kiam mi vidas tiujn birdojn mi kelksekunde hezitas antaŭ ol trovi la ĝustan vorton!

Nu, la ĉi-subaj fenikopteroj estas ĉe la bestoĝardeno Ueno en Tokio. (Mi ĵus legis ke la vorto 'flamengo' estas nuntempe pli uzata en Esperanto - eĉ pli komplika por mi!)

fenikopteroj ĉe la bestoĝardeno de Ueno

fenikopteroj ĉe la bestoĝardeno de Ueno

Ankaŭ ĉe la bestoĝardeno ni vidis la mondfamajn pandojn

pando ĉe la bestoĝardeno de Ueno

pando ĉe la bestoĝardeno de Ueno

pando ĉe la bestoĝardeno de Ueno

Estis pluraj interesaj bestoj tie - inkluzive, ĉi-sube, surikatojn:

surikato ĉe la bestoĝardeno de Ueno

Surikato ĉe la bestoĝardeno de Ueno

La sturno ĉi-sube interesis min. En mian ĝardenon alvenas nigraj sturnoj, sed mi neniam antaŭ vidis bluan sturnon:

Sturno ĉe la bestoĝardeno de Ueno

Fine, jen kelkaj pingvenoj:


la 3-an de Novembro 2015

Eriketo: Ĉe la ĝardeno Ŝinĝuku

03 Novembro 2015, 10:36

Nur duon kilometro for de nia hotelo en Tokio troviĝis la ĝardeno Ŝinĝuku-gjoen.  Estas nacia ĝardeno ekde 1949 kaj enhavas tri diversajn stilojn da ĝardeno - japana, franca kaj angla.  Estis la unua fojo ke ni havis la okazon viziti la ĝardenon kaj tre plaĉis al ni.

shinjuku-gyoen

Shinjuku-Gyoen

Plaĉas al mi en Tokiaj parkoj ke de meze de bela kampareca ĝardeno oni ankaŭ povas vidi tre modernajn konstruaĵojn.

Takashimaya from Shinjuku-Gyoen
Ni estis tre bonŝancaj dum nia vizito al Japanio - pluvis nur dum unu tago kaj krom tio estis varme kaj sune.

trees at Shinjuku Gyoen

Tre afabla emeritulo alvenis paroli kun ni dum nia promenado. Li tre bone parolis la anglan, kiun li estis lerninta kiam li estis infano, kaj rakontis al ni multajn interesaĵojn pri la parko. Li ankaŭ klarigis ke kiam li estis lernejano li foje fuĝis de la lernejo kaj kaŝis sin en la parko.

Shinjuku Gyoen

Shinjuku Gyoen

La francstila ĝardeno kun la nubskrapuoj de Ŝinĝuku.

Shinjuku Gyoen

Interesis nin ke pro la varma vetero, multaj rozarbustoj ankoraŭ floris.

Shinjuku Gyoen

Estis ankaŭ tre interesa vitrodomo.  Kelkaj el la plantoj mi jam vidis en aliaj vitrodomoj, ekzemple tiu de la ĝardeno Kew [kju] en Londono, sed aliaj estis tute novaj.

Shinjuku Gyoen

Shinjuku Gyoen

Shinjuku Gyoen

Shinjuku Gyoen

Shinjuku Gyoen

La tago antaŭ nia forflugo hejmen de Japanio ni reiris al la ĝardeno, kie ni trovis ke la koloroj ja iom ŝanĝiĝis intertempe.

Shinjuku Gyoen

Shinjuku Gyoen

Shinjuku Gyoen

Shinjuku Gyoen

Shinjuku Gyoen

Shinjuku Gyoen

Shinjuku Gyoen

Shinjuku Gyoen

Se vi iam havas la okazon viziti Tokion, mi vere rekomendas promenadon en ĉi tiu parko.

la 1-an de Novembro 2015

Ĝirafo: Chloe Yelena Miller, William Blake, Esperanto: time & language

01 Novembro 2015, 10:24

I stumbled across this interesting blog post:

Chloe Yelena Miller and the Past, Present, and Future 

The subject is the manipulation of verb tenses and thus time in poems. Two examples are given and analyzed. The first is William Blake's poem "The Tyger." The second is a poem by contemporary poet Chloe Yelena Miller, from her chapbook Unrest. (The poem is also reproduced by the blogger The Dressing at 2013 DC Shorts: Women Working without Words, but now back to the first blog post mentioned.)

Here is Miller's poem, followed by Kenneth Ronkowitz's commentary.

    No Infinitive
 
We met in Esperanto, declared:                   Mi amas vin.

Which means (in case I forget):                    I love you.

We swam in the Sardinian sea, the water as blank
as your conjugations. I wear one piece of my two piece:
topless.

I will, first person future,
label these photos in our language
without a national body. The word
for our actions is not a noun.

Gender neutral, were we
heterosexual? The flexible
syntax translucent, nudity's definition.

I could pronounce (phonetics):                     You.

There were rules: The accent
is always on the next to last syllable.

It was carnival, a meatless (almost meaty) masked
party. Lent followed, we gave up
each other (reflexively).

The commentary:
I like it right off that they met in Esperanto. Not a place, but a language, and a word that translates as "one who hopes." We could follow the thread of Esperanto's three tenses and three moods. Maybe your poem can work with the poetic and non-English jussive mood that is used for wishes and commands.

And her poem ends "reflexively" - a form that cause problems for English speakers learning a new language since this feature is practically absent in English. The literal reflexive means the agent is simultaneously the patient. That's grammar class talk meaning we do it to ourselves. How poetic is the reflexive: to enjoy oneself, hurt oneself, kill oneself, convince, deny or to encourage oneself.

Ĝirafo: Julio Baghy: poemoj de socia protesto

01 Novembro 2015, 0:09

Antaŭ eble 40 jaroj mi havigis de Julius Balbin lian eseon The Secret Malady of Esperanto Poetry [La sekreta malsano de la esperanta poezio, 1973], en kiu li akuzas nia poezian tradicion pri eskapismo el seriozaj epokaj problemoj al senpolitika romantikismo. Nu, tiutempe mi pensis ke ĝi estas limigata laŭ formo kaj enhavo, super ĉio per supraĵeco se ne senpolitikeco. Kvankam Balbin prave kritikis malavangardajn tendencojn, li tamen tro simpligis la historion.

(Rimarku, ke Russ Williams tradukis la eseon de Balbin Esperanten, kaj mi tradukis mian propran postnoton, kaj la tuto kaj rilataj eseoj aperis en Beletra Almanako, N-ro 13, Februaro 2012 (6-a jaro).)

Mi lastatempe ekzamenis mian ekzempleron de la 2-a volumo de Arĝenta Duopo: Jubilea Libro pri Julio Baghy — Kolomano Kalocsay (Budapest: Literatura Mondo, 1937). Preparante retpaĝon de la enhavtabelo, mi aldonis retligojn al poemoj troveblaj interrete. Mi enretigis al propra retejo poemojn ne interrete trovitajn. Do jen tiuj poemoj miareteje:

Ho, Prospero” de Julio Baghy
‘Ribela Demando’, ‘Ĉiutaga Ĝemo’, ‘Krozado’ de Julio Baghy

Ĉi tiuj ne estas eskapecaj poemoj; ilin konsistigas akraj kritikoj de hipokrita patriotismo, naciismo, militismo, ekspluatado, mizero, kaj malespero pro sociaj kondiĉoj. La plej akre efika el ĉi tiuj estas la jena, kiun Baghy povus verki hieraŭ rilate al Usono nuna:

RIBELA DEMANDO

Mi batalis, sangis en la unua vico
kaj vivforgese sturmis por la glora venk’;
nun, kriplul’ senhejma, tremas mi pro l’ polico
kaj maĉas sekan panon sur la strata benk’.
»Cion por patruj’!« — postulis la reĝordono
kaj tuj mi donis ĉion sen demanda vort’ ...
Kion donis vi, fiera sinjor’ de l’ domo
ĵus forpelinta min de via hejma pord’?

la 31-an de Oktobro 2015

Ĝirafo: Archibald MacLeish & Ijob

31 Oktobro 2015, 22:45

Archibald MacLeish (1892 - 1982) estis usona poeto, verkisto, kaj la Ĉefbibliotekisto de la usona Parlamenta Biblioteko (Library of Congress).

Pri Esperantaj tradukoj mi trovis nur la jenan poemon:

Archibald MacLeish: De Nek Marmor', Nek Ormonumentar' (Not Marble Nor the Gilded Monuments)

Antaŭ jardekoj en liceo mi legis memorindan lian dramon J.B. (play). MacLeish reverkis la miton de Ijob el la Malnova Testamento. Kiel pluraj reverkoj de Bibliaj rakontoj, ĉi tiu estas esence hereza. Jen miaj bibliografioj ĉi-teme:
Ekzempligas herezajn rekonceptigojn la jenaj originalaj Esperantaj noveloj:
Ijob komprenebla ne estas en Genezo, sed la ortodoksa/hereza skemigo estas la sama.

Kial la titolo/ĉefrolulo J.B.? Evidente, kiam MacLeish verkis, ekzistis publika ŝablono de la usona konformisma korporacia homo, speciale en la reklamfako (tipe nomita "Madison Avenue"), en kiu oni supozeble alparolus kolegojn ne per plenaj nomoj sed per la unuaj literoj de la plena nomo; ekz. "John Barleycorn" nomiĝus "J.B." Ĉi tio korespondus al la modernigo de la temo.

Post jardekoj mi memoris nur la jenajn versojn, kiujn parolas rolulo Nickles, kiu mem ludas rolon de Satano:

On Job's Dilemma: God's Injustice (from the play J.B. by Archibald Macleish)

... kaj jen mia anglalingva komento:

From Job to J.B.

Mi rememoriĝas pri la afero nun legante la unuan anglalingvan libron (1981!) pri Imre Madách, aŭtoro de La Tragedio de l’ Homo. Jam dekomence batalas kontraŭaj interpretoj de la verko. Mi diskutis kelkajn vidpunktojn en mia eseo "La tragedio de l' homo en tri medioj" (Beletra Almanako n-ro 23, junio 2015). Ĉu la verko konfirmas aŭ negas la kristanan mondbildon?

J.B. sendube estas hereza: J.B. finfine negas kaj Dion kaj Satanon (nihilismon), trovante dignon je propra memstareco, nek je Dio nek je sorto.

La anglalingva vers-oko referencita ne nepre estas plene komprenebla, almenaŭ ne je mi, sed jen mia hasta traduko:

De hom' sendorma sur merdo-lit'
mi aŭdis krion el kora spit':
Se Dio estas dio, ne bona estas Li;
se Dio estas bona, Li ne estas di'.
Ĉu para ĉu malpara vet',
ĉi tie mi ne dormus krom
arbara verda burĝonet'
kaj vent' transblove akvon.

La tria kaj kvara versoj tamen estas kompreneblaj kaj ŝlosilaj. La rilato inter ĉiapova dio kaj (mal)bono prezentas ĉiam esencan problemon.Ĝirafo: Kalocsay, Baghy, & hungaraj inter aliaj antologioj

31 Oktobro 2015, 15:36

Ekzistas multegaj antologioj en Esperanto, de nacilingvaj literaturoj, originala literaturo, specifaj aŭtoroj, specifaj temoj. Mi jam afiŝis pri (precipe):

Aliafiŝe troveblas pluaj mencioj de ĉi tiuj antologioj. Miareteje troveblas almenaŭ enhavtabeloj de...
Miareteje situas ankaŭ enhavtabeloj de revuoj, poemaroj kaj novelaroj de individuaj aŭtoroj, ktp.

Nun mi atentigas pri antologioj da hungara literaturo kaj da verkoj de Kálmán Kalocsay kaj Julio Baghy. La enhavtabeloj kaj pluraj enhavaĵoj de la jenaj trovendas miareteje:
Oni povas kompari ekzemple variantojn de la sama beletraĵo. Ekzemple Kalocsay ŝanĝis proprajn tradukojn ĉe diversaj publikigoj. Jen ekzemplo miareteje:

Vento” de Sándor Petőfi, tradukis K. Kalocsay (Arĝenta Duopo, v. 2)

Mi bezonas la enhavtabelon de plua antologio:

La kremo de Kalocsay: malgranda albumo el lia verko originala kaj traduka okaze de la okdekjara datreveno de lia naskiĝo. Bristol: Esperanto-Societo, 1971.

Ĉe mia retpaĝo de Hungara Antologio (1983) estas listoj da aŭtoroj inkluzivitaj en la antologio de 1983 sed ne en tio de 1933, kaj inverse.

Ĉi tiuj aferoj utilas por komparado inter si, kaj ankaŭ konstate pri la interrilatoj de hungaraj esperantistoj kaj nacilingva hungara literaturo kaj la historia rolo de ambaŭ.

la 29-an de Oktobro 2015

Ĝirafo: Sándor Szathmári: agnoskoj

29 Oktobro 2015, 23:03

Kolekti materialon por Esperanto-rilata esplorado ne estas facila. La materialo estas mondvaste disa, kaj malmulto facile haveblas por usonanoj. Do mi dankegas al la pluraj esperantistoj kiuj helpis kaj helpas min pri informoj, skanaĵoj kaj aliaj dokumentoj, en Esperanto kaj en naciaj lingvoj. Do nun mi agnosku tiujn (laŭ alfabeta ordo de nomoj) kiuj ĝis nun helpis min, ĉu unufoje ĉu multfoje. (Mi esperas ke mi ne ellasis iun.) Miakonstate:

István Ertl
Yury Finkel
HIROTAKA Masaaki (Vastalto)
Geoffrey King
David Maddock
Valentin Melnikov (Мельников
   Валентин Викторович)
István Mészáros
Gary Mickle
Carlo Minnaja

Mi ricevis informojn aŭ konsilojn ankaŭ de Charles Power (Karl Pov) kaj Claude Nourmont.

Ĝirafo: Leendert (Lodewijk / Leen) Cornelius Deij (30 oktobro 1919 - 31 majo 2011)

29 Oktobro 2015, 22:24

Antaŭ jardekoj mi legis ĉi tiun memorindan poemon pri la Holokaŭsto:

"Al la Juda Foririnto" de Lodewijk Cornelius Deij

Mi supozis, ke Deij estis longe forpasinta, do mi surpriziĝis trovi lin ankoraŭ aktiva--mi ne memoras ĝuste kiel, eble per Literatura Foiro. Kompreneble, tio estis antaŭ multaj jaroj, kaj Deij fine mortis en 2011.

Mi jen mencias lian blogon:

La muelejo de Leen Deij

Vi povas legi plu kaj trovi pluajn verkojn ĉe antaŭaj afiŝoj. Mi nepre devis afiŝi nun okaze de la datreveno de la naskiĝo de ĉi tiu elstara esperantisto.

Ĝirafo: Sándor Szathmári plu (5)

29 Oktobro 2015, 19:38

Jen nove miareteje:

Szathmári Sándor: Hiába
Az uncinnátus roham” estas hungarlingva postlasita manuskripto ne tradukita. Esperanto István Mészáros resumas la aferon.

Mészáros ankaŭ Esperantigis la dorskovrilon de Hiába (Vane), la travivintaĵon el la forlasita verko kiun Szathmári prilaboris en 1932, antaŭvidante la vojfinon de stalinismo. Vi povas legi plu en Esperanto:
Mi lastatempe enretigis kelkajn malnovajn recenzojn de novelaro Maŝinmondo. Oni malofte emfazas tiel, sed Lesznai laŭdas la stilon de Szathmári en sia recenzo. La enhavo imponus al la eksteresperantista mondo. Lesznai ankaŭ prikomentas la enkondukon de William Auld. Lesznai malkonsentas la perspektivon de Szathmári ĉi-punkte:
Szathmári montras per tiuj ĉi du noveloj, kien kondukas la percepto de la izola rigardo de fizika kaj socia movoformo. La moderna filozofio jam montris, kiel granda eraro estas la intermikso de socia vivo kun aliaj malpli altaj movoformoj. Ni neniam devas forgesi, kiujn konsekvencojn tiris la naci-faŝistoj el sia ideo de la paralelo de homa vivo kun biologia estado. El tia percepto sekvas seneviteble kontraŭhumanistaj konvinkoj.
Mi supozas, kian ajn celas Lesznai, la termino "movoformo" pensligiĝus kun dialektika materiismo. Lesznai komentas nedetale pri la ceteraj rakontoj en la novelaro.

Mihály Gergely revenas kaj omaĝas al sia hejmurbo Miskolc en nostalgia memuaro Konfeso pri mia urbo pri sia juneco kaj la etoso de tiu industria hungara urbo.

Strazniczky, la hungara patro” estas amuzega satiro pri utiliĝo kaj adaptiĝo de mizera aktoro al propagandaj prioritatoj de sinsekvaj hungaraj reĝimoj.